Vizitky - od ich vzniku až po súčasnosť

Vizitky – od ich vzniku až po súčasnosť

Vizitky sú jedným z najstarších marketingových nástrojov, ktoré sa dnes používajú. Sú uložené na nástenkách, v peňaženkách, zásuvkách, sme s nimi v kontakte denno-denne, ale len málo ľudí vie, ako vlastne súčasná vizitka vznikla.   Predchodcovia vizitiek Vizitky majú fascinujúcu históriu, keďže sa do súčasného známeho formátu vyvinuli z niekoľkých predchodcov. Traja hlavný predchodcovia vizitiek, ktorý…