Adresa
Prevádzka:
Okružná 92A
Michalovce
07101

Sídlo:
CONTENTPRESS s. r. o.
Východná 497
Pavlovce nad Uhom
072 14

Tel. kontakt
0908 554 306
Lukáš Mikulaško


0907 588 982
Lukáš Horňák


0917 366 919
André Mitera


0948 222 101
Melánia Hujdicová


0904 999 809
Peter Mikulina


0917210981
Dávid Dobiaš

E-mail
mikulasko@contentpress.sk
Lukáš Mikulaško


hornak@contentpress.sk
Lukáš Horňák


mitera@contentpress.sk
André Mitera


hujdicova@contentpress.sk
Melánia Hujdičová


mikulina@contentpress.sk
Peter Mikulina


dobias@contentpress.sk
Dávid Dobiaš

Bankové spojenie
UniCredit Bank
Číslo účtu: 1319527001
Bankový kód: 1111
IBAN: SK5411110000001319527001
SWIFT: UNCRSKBX

Kontaktný formulár

Máte záujem o:*

Kontaktné miesto